Svět je někdy velmi rychlý a udržet s jednotlivými změnami krok nemusí být jednoduché. Zvlášť, když je člověk mladý a teprve hledá směřování svého života. Získávání nových informací, kontaktů, zkušeností, to vše má vliv na osobní rozvoj, a právě na ten směr, kterým se život ubírá. K osobnímu rozvoji a startu kariéry může přispět dobrovolnická činnost. Ta umožní nasměrovat životní cestu a ujasnit si, čemu se chce člověk v budoucnu věnovat. Zároveň otevírá dveře k seberozvoji, učí lépe pracovat s informacemi, postavit se na vlastní nohy, prohloubit znalosti z oboru, získat cenné pracovní kontakty a práci přímo v organizaci, kde dobrovolník pracuje. V případě, že je spojena s pobytem v zahraničí, prohlubuje také jazykové znalosti a poskytuje poznatky o kulturních odlišnostech. 

 

Šance pro mladé

Vycestovat do zahraničí umožňuje mladým lidem Evropský sbor solidarity, který na našem území spravuje Dům zahraniční spolupráce. Podporuje dobrovolnické projekty, dobrovolnická partnerství, solidární projekty, stáže i pracovní místa. Program je určený pro lidi ve věku od 18 do 30 let. Cílem je pomoci mladým, aby se zapojili do široké škály dobrovolnických aktivit v oblastech jako jsou životní prostředí, kultura, sociální služby nebo vzdělávání. Zároveň jde o podporu při vstupu na pracovní trh. Evropský fond solidarity umožňuje mladým lidem vycestovat nejen do zahraničí buď jako dobrovolník, nebo na stáž, ale také realizovat českým organizacím projekty se zahraničními organizacemi a hostit dobrovolníky a stážisty z jiných zemí. 

 

Inkluze u koní

Na národní úrovni může skupina mladých lidí prostřednictvím Evropského sboru solidarity realizovat tzv. solidární projekt, přispívající k pozitivním změnám v místní komunitě. Podporovány jsou projekty, které řeší určité společenské problémy. Zapojit se může skupina nejméně pěti mladých lidí ve věku 18 až 30 let. Z programu jsou financovány náklady spojené s řízením ve výši 500 euro za měsíc, prostředky na případného kouče 137 eur za den po dobu 12 dnů a také mimořádné náklady. 

V Čechách se prostřednictvím tohoto programu realizovala už celá řada dobročinných projektů. Například Vzájemná inkluze mezi zrakově postiženými a vidícími Envik. Projekt je zaměřený na začlenění lidí se zrakovým postiženým do aktivit u koní spolu s osobami bez zdravotního postižení. Vidící se při něm učí, jak mluvit a jak pomáhat lidem se zrakovým postižením. Tedy pochopit, jak vnímají svět, jak se pohybují ve venkovním prostředí, ale také to, jakým způsobem jim nabídnout pomoc.

 

Adoptovaná slepice

Podporované projekty z Evropského sboru solidarity jsou velmi různorodé. Nejedná se pouze o ty inkluzivní, ale také o komunitní projekty, jako je MetroFarm – komunitní zahrada v pražských Holešovicích. Malé hospodářství v centru Prahy a odběrné místo pro produkty ekologicky hospodařících zemědělců provozuje finančně nezávislé zemědělské hospodářství fungující v souladu s přírodou a jejími principy. Zájemci si mohou v komunitní zahradě založit vlastní záhon, případně adoptovat některá domácí zvířata. Například slepici, čímž si zajistí pravidelný měsíční přísun čerstvých vajíček. 

Text nevyjadřuje názor redakce