Koncept smart city rozvíjejí již řadu let i česká města a obce a od poněkud sporných projektů typu chytrých laviček s USB nabíjením či wi-fi se pomalu posouvají k takovým, které jejich obyvatelům skutečně usnadňují život. Jde například o řešení související s digitalizací veřejné správy, díky kterým mohou občané mnoho úředních úkonů zvládnout on-line, projekty usnadňující parkování, veřejnou dopravu, placení za městské služby nebo ty, které šetří životní prostředí a přinášejí úsporu energie či jiných zdrojů.

ICT revue 11/2020

Stáhněte si přílohu v PDF

Takové úspěšné projekty postupně otevírají cestu k prohlubování spolupráce firem a městských samospráv a rozvoji nových služeb na budované digitální infrastruktuře. Chytré město vznikne tehdy, pokud se v této fázi jednotlivé projekty propojí do smysluplných celků, jež sledují celkovou strategii a koncepci chytrého města a přispívají k naplňování jednotlivých jeho atributů, jako je například bezpečnost, udržitelnost, zdraví či atraktivita pro obyvatele.

V této fázi se většina českých měst usilujících o smartifikaci zatím nenachází. Sledovat dlouhodobou koncepci v podmínkách relativně krátkých funkčních období veřejné správy vyžaduje dosažení základní shody na strategii napříč politickým spektrem. A té se často nedaří dosáhnout ani na úrovni městských samospráv. Cestu k chytrým městům tedy sice dláždí moderní technologie, ale vzniknout mohou jen tam, kde existuje vůle se dohodnout.

Jana Hrabětová, vedoucí vydání

Text nevyjadřuje názor redakce