Ekonomové odhadují, že nemoci z povolání související s kvalitou budov snižují hrubý národní produkt až o jedno procento. Proto se vyplatí investovat do technologií, které podstatně snižují nejen spotřebu energie, ale vylepšují i jejich vnitřní prostředí. Dnešní moderní budovy jsou doslova na‑ bity nejrůznějšími technologiemi, které jsou nejen samy o sobě vysoce pokročilé, ale současně musí být i „chytré“ v tom slova smyslu, že dokážou netriviálním způsobem komunikovat mezi sebou navzájem a zároveň i okamžitě reagovat na změny v okolí. Představují složité „organismy“ s centrálním řízením, které zohledňuje například vytápění, větrání, klimatizaci, osvětlení, nebo naopak zastínění vnitřních prostor, energetický management nebo ochranu proti požárům či neoprávněnému vniknutí nežádoucích osob.

Jeden mozek řídí celou budovu

Každá z těchto technologií je sama o sobě složitým oborem, za nímž stojí týmy specialistů. Spojit je všechny pod jedinou ovládací stanici, která by umožňovala přístup ke všem těmto technickým systémům a funkcím v budově, byl velmi ambiciózní plán, o němž se ještě nedávno jen snilo. Řídit celou budovu z jediného automatického „velína“ totiž vede k velkým provozním úsporám na straně jedné a ke zvýšení efektivity a přesnosti fungování celého tohoto „organismu“ na straně druhé. To vše se podařilo integrovat v systému Desigo CC, který vyvinula společnost Siemens s cílem vytvořit moderní platformu, která umožní dosáhnout významného zlepšení provozních a ekonomických vlastností budov. Při jejím vývoji byl kladen důraz především na integraci funkcí v budově. Díky tomuto přístupu nyní systém Desigo CC umožňuje zobrazit stav nejrůznějších zařízení v reálném čase. Důležitým momentem je také vznik synergických efektů, které výrazně zvyšují účinnost celého zařízení. Opomenout by se ale nemělo ani snížení nákladů na instalaci systému a zaškolení obsluhy. Zatímco dříve bylo zapotřebí nainstalovat si několik různých systémů a se všemi se naučit pracovat, s Desigem CC již tato komplikace odpadá a operátory stačí vyškolit pouze na jediný systém. Při vývoji systému Desigo CC byla věnována pozornost intuitivnímu charakteru obsluhy řídicí centrály. Systém Desigo CC je vybaven inteligentním navigačním konceptem, který operátora provádí krok za krokem řešenou úlohou a zobrazuje pouze informace, které aktuálně potřebuje.

Desigo v budově ČSOB řeší energetické toky do posledního detailu

ČSOB v loňském roce rozšířila svou centrálu v pražských Radlicích o novou budovu, která s budovou původní vytváří ucelený komplex, tzv. ČSOB Kampus. Rozlehlý objekt navrhl renomovaný ateliér Chalupa Architekti. Podle investora se jedná o jednu z nejmodernějších staveb tohoto typu v celé Evropě. Racionalita nakládání s energiemi a přírodními zdroji je v tomto objektu mimořádná, a to i díky řídicímu systému Desigo CC. Skutečně důmyslná je koncepce získávání, zadržování a výdeje energie. Architekti při projektování pracovali i s takovými faktory, jako je orientace budovy ke světovým stranám a k proudění větrů, které se využívají k vnitřní cirkulaci vzduchu a teplotní regulaci objektu. V létě tak řízené noční větrání
ochlazuje budovu na následující den. Děje se tak pomocí automatizovaného systému otevírání oken, přičemž po většinu roku toto přirozené větrání postačuje, pouze v době tropických teplot se počítá s tím, že proces chlazení posílí menší hybridní chladicí agregát. Zcela unikátní je však systém 177 geotermických vrtů, z nichž každý je hluboký 150 m. V podstatě pouze s ním a s automatizovaným otevíráním oken je budova zcela soběstačná jak z hlediska vytápění, tak i chlazení. Vrty navíc nefungují pouze jako zdroj energie, ale v obdobích, kdy je venkovní teplota dostatečně vysoká, i jako její akumulátor. Počítá se dokonce s tím, že se přebytky tepla nové budovy budou distribuovat do sousední budovy ČSOB. Mozkem celého systému je řídicí systém Desigo CC. Jím se ovládají systémy tepelných čerpadel, oken, otvírek a vzduchotechniky či rekuperace tepla. Tato konkrétní aplikace systému měření regulace je velmi rozsáhlá, zahrnuje asi 90 tisíc proměnných.

Desigo CC

Řídicí systém Desigo CC umožní dosáhnout významného zlepšení provozních a ekonomických vlastností budovy

Chytrá budova dokáže zajistit nejen komfort, ale i bezpečí

Chytré technologie v budovách mohou chránit i před nákazou covidem‑19. Do budov lze totiž nainstalovat i termokamery s vysokou přesností měření teploty, které usnadňují detekovat zvýšení tělesné teploty, které může indikovat onemocnění. Kromě ochrany lidského zdraví pomáhají termokamery snížit riziko ekonomických ztrát. V případě, že osoba se zvýšenou teplotou vstoupí do kolektivu, se může nákaza v podniku nebo budově dále šířit a způsobit omezení či úplné zastavení provozu. Jak systém funguje? Osoby vstupující do objektu jsou vzdáleně monitorovány a v reálném čase vyhodnocovány při průchody ve sledované scéně. Termovizní obraz má k dispozici obsluha u vstupu. V případě pozitivní detekce je obsluha upozorněna na zvýšené riziko. Detekovaná osoba je následně vyčleněna do určeného koridoru pro další kontrolu. Jakýkoliv objekt s teplotou vyšší než absolutní nula, vyzařuje detekovatelné množství záření. Termální kamera převádí toto infračervené záření na hodnoty ve stupních barevného spektra a porovnává hodnoty s hodnotami teploty pomocí modelového algoritmu. „Během jedné sekundy dokáže termovizní kamera detekovat teplotu osoby, a díky tomu umožňuje provádět plošnou kontrolu velkého množství osob,“ vysvětluje Petr Krejčíř, ředitel Siemens Smart Infrastructure Regional Solutions and Services. „Důležité také je, že termovizní kamery provádí bezkontaktním měřením teploty od vzdálenosti jednoho metru, nedochází tak ke zbytečnému fyzickému kontaktu osob,“ dodává Krejčíř.

Pomáhá i inteligentní aplikace Comfy

Pandemie koronaviru urychlila potřebu digitálních nástrojů a zároveň zdůraznila význam kancelářských prostor pro spolupráci mezi zaměstnanci. Právě ochraně před nákazou novým typem koronaviru pomáhá i nová aplikace Comfy. Díky ní mohou zaměstnanci i management rychle reagovat na vnější okolnosti a pružně přizpůsobovat strategii ochrany pracoviště. S pomocí aplikace zaměstnanci mohou kupříkladu zaregistrovat svou plánovanou přítomnost na pracovišti a získat dílčí informace o své kanceláři. Comfy například pomáhá zachovávat fyzické od‑ stupy prostřednictvím systému rezervace jen těch pracovních stolů, které zaručují bezpečné rozestupy. Usnadňuje nalezení stolů, zasedacích místností, prostředků pro dezinfekci a sanitaci a dalšího užitečného vybavení budovy. Poskytuje přehled o obsazenosti kanceláře a předchází tak přeplnění prostor zobrazením míry obsazenosti na smartphonu. Siemens aplikaci Comfy postupně nasazuje ve svých budovách. „Prioritou je chránit naše lidi, aby se mohli bezpečně vrátit na pracoviště. Použitím inteligentních kancelářských technologií můžeme přetvořit způsob naší práce,“ řekl Roland Busch, zástupce generálního ředitele a člen správní rady společnosti Siemens AG. „Naše aplikace Comfy podporuje náš nový mobilní pracovní model tím, že umožňuje zaměstnancům lépe plánovat, kdy se rozhodnou pracovat z kanceláře.“ Funkce aplikace ale nejsou určeny pouze pro zvládání epidemiologických problémů, pomáhají realizovat skutečně „chytrou kancelář“. S pomocí Comfy lze jednoduše, a přitom velmi efektivně, provádět rezervace místností nebo pracovních stolů, slouží k navigaci nebo lokalizování spolupracovníků. Pomáhá zlepšit hygienický standard zasedacích místností prostřednictvím řízení přísunu vzduchu, filtrace nebo ventilace podle obsazenosti. Klíčové je, že Comfy se dá snadno připojit k již existujícím automatizačním systémům budov, jako je Desigo CC, IT sítím a systémům IoT. 

Připraveno ve spolupráci se společností SIEMENS

Text nevyjadřuje názor redakce